🤢 🙂 🙁 🤔 🤐 🙄 😬

Không rõ lắm, những lúc như thế tôi bước khỏi lớp thật nhanh. Sợ ma, nhưng tôi không sợ ma bằng người vào lúc đó. Chẳng có gì cool để quan sát, song...


quẩy░nhạc░lên


Nháp, sổ học