🇻🇳
☑️ tiện ích >>>>> 🎆 ░nhạc░ nhật kí 🍺 số học 🐣 chưa rõ

XMPlay Support

ocean chill radio
Shonan Beach FM
Tatsuro radio
🐋 calm whale (cool channel to subscribe)

Không rõ lắm,
những lúc như thế tôi bước khỏi lớp thật nhanh.
Sợ ma,
nhưng tôi không sợ ma bằng người vào lúc đó.
Chẳng có gì cool để quan sát, song...
e
mưa nắng gió bão